PL
EN
Koszyk (0)
Kategorie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest ARCHEM Sp. z o.o. 55-002 Kamieniec Wrocławski, Łany, ul.Wesoła 8, woj.dolnośląskie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez ARCHEM Sp. z o.o. w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedaży, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy)
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ARCHEM Sp. z o.o.) w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* (odrębna zgoda) w celu:
a) możliwości dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie lub zawarte w bazie danych Administratora
b) potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) lub listownie
c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych ARCHEM Sp. z o.o.
Marketing ten może być realizowany przez ARCHEM Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail, newsletter).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ARCHEM Sp. z o.o.
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych ARCHEM Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane jej dotyczące oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo żądania od Administratora przeniesienia danych
6) prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
Prawa wymienione powyżej, poza pkt 7, można zrealizować poprzez kontakt z ARCHEM Sp. z o.o. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ARCHEM Sp. z o.o.):
1.podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu www.archem.com.pl i www.sklep.archem.com.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
2. partnerzy handlowy (dostawcy produktów, sponsorzy, biura informacji gospodarczej, firmy windykacyjne, banki)
3. podmioty świadczące usługi dostawy produktów (w szczególności firmy kurierskie)
4. PayU S.A./ Dotpay -  podmioty świadczące usługi płatności on-line.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Data aktualizacji: 2018-05-24 16:08:00

© Comarch SA 2024. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®